پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

ورد آداب معاشرت در قرآن

0 نقد و بررسی
8,000 تومان

ورد آداب معاشرت در قرآن

8,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

چکیده

تعاریف

مفاهیم

دسته بندی

نتیجه گیری

منابع

عناوین عبارتنداز:

 • اهمیت و ضرورت موضوع
 • انگیزه انتخاب موضوع
 • پیشینه موضوع
 • سؤالات
 • شناخت لغوی
 • کاربرد قرآنی
 • شناخت حوزه معاشرت انسان
 • معاشرت اختیاری
 • معاشرت اضطراری
 • معاشرتهای بد
 • استهزاء گران دین
 • فاسقان
 • چگونگی معاشرت
 • حفظ عزت انسانی در روابط و معاشرت
 • هدف از معاشرت
 • انواع معاشرت
 • آداب معاشرت در حوزه عمومی
 • آداب سلام و تحیت
 • آداب غذا خوردن
 • بررسی معاشرت در حوزه مسلمانان
 • بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه قرآن
 •  فرو بردن خشم  و احسان
 • پرهیز از بدگویی و عیب جویی
 • آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان
 • آداب معاشرت با والدین و فرزندان
 • معاشرت با والدین از دیدگاه قرآن
 • وظایف فرزندان
 • دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر
 • دعا برای پدر و مادر
 • معاشرت با پدر از دیدگاه روایات
 • حق پدر بر فرزند
 • هشدارها در مورد والدین
 • افضل اعمال در ارتباط با والدین
 • بررسی وظایف والدین و فرزندان از دیدگاه قرآن
 • بررسی وظایف  و حق فرزند از دید گاه روایات
 • توجه بیشتر به دختر
 • آداب معاشرت زوجین
 • وفاداری به پیمان ازدواج
 • حفظ و پوشانیدن عیوب یکدیگر
 • نظر ابن مسکویه رازی درباره معاشرت با همسر ( زوجه
 • آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان
 • رعایت تقوای الهی
 • صله رحم
 • قطع رحم از دیدگاه قرآن
 • اهمیت صله رحم در اسلام
 • اولو النهی از دیدگاه پیامبر ( ص )
 • ائمه معصومین ( ع ) مصداق اولوالارحام
 • آداب معاشرت برادران و خواهران
 • بررسی معاشرت با خواهران و برادران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات
 • رعایت حقوق خواهران و برادران
 • آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند
 • انواع همسایه و حقوق آنها
 • حق همسایه از دیدگاه روایات
 • حد همسایگی
 • عاقبت همسایه آزاری
 • معاشرت با دوستان
 • آداب معاشرت در حوزه دوستی
 • آیین دوست یابی از دیدگاه قابوسنامه و حکما و بزرگان
 • صفات و ویژگیهای دوست خوب در اسلام
 • معاشرت با معلمان و مربیان
 • معاشرت با مربی از دیدگاه روایات
 • معاشرت با مومنان و برادران دینی
 • اصلاح بین مردم و عدالت ورزی
 • اخوت و تقوی
 • معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی
 • رعایت حقوق متقابل
 • پیروی از فرمانروایان صالح
 • آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان
 • اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان
 • معاشرت با کافران غیر حربی ( سالم )
 • تعادل در محبت
 • معاشرت با کافران حربی از دیدگاه قرآن
 • مبارزه با کفر
 • جایگاه ، آثار و پیامدهای معاشرت
 • آیا انسان بالطبع اجتماعی است
 • آثار روانشناختی آداب معاشرت
 • ضرورت توجه به سطح مخاطب در گفتار
 • نقش معاشرت در برآوردن نیازهای اساسی
 • نیاز به بستگی و تعلق به گروه
 • نقش معاشرت در توسعه ارتباط با دیگران

 

دارای 3 فصل

دارای 270 صفحه

شامل:

مقدمه

فهرست

چکیده

تعاریف

مفاهیم

دسته بندی

نتیجه گیری

منابع

عناوین عبارتنداز:

 • اهمیت و ضرورت موضوع
 • انگیزه انتخاب موضوع
 • پیشینه موضوع
 • سؤالات
 • شناخت لغوی
 • کاربرد قرآنی
 • شناخت حوزه معاشرت انسان
 • معاشرت اختیاری
 • معاشرت اضطراری
 • معاشرتهای بد
 • استهزاء گران دین
 • فاسقان
 • چگونگی معاشرت
 • حفظ عزت انسانی در روابط و معاشرت
 • هدف از معاشرت
 • انواع معاشرت
 • آداب معاشرت در حوزه عمومی
 • آداب سلام و تحیت
 • آداب غذا خوردن
 • بررسی معاشرت در حوزه مسلمانان
 • بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه قرآن
 •  فرو بردن خشم  و احسان
 • پرهیز از بدگویی و عیب جویی
 • آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان
 • آداب معاشرت با والدین و فرزندان
 • معاشرت با والدین از دیدگاه قرآن
 • وظایف فرزندان
 • دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر
 • دعا برای پدر و مادر
 • معاشرت با پدر از دیدگاه روایات
 • حق پدر بر فرزند
 • هشدارها در مورد والدین
 • افضل اعمال در ارتباط با والدین
 • بررسی وظایف والدین و فرزندان از دیدگاه قرآن
 • بررسی وظایف  و حق فرزند از دید گاه روایات
 • توجه بیشتر به دختر
 • آداب معاشرت زوجین
 • وفاداری به پیمان ازدواج
 • حفظ و پوشانیدن عیوب یکدیگر
 • نظر ابن مسکویه رازی درباره معاشرت با همسر ( زوجه
 • آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان
 • رعایت تقوای الهی
 • صله رحم
 • قطع رحم از دیدگاه قرآن
 • اهمیت صله رحم در اسلام
 • اولو النهی از دیدگاه پیامبر ( ص )
 • ائمه معصومین ( ع ) مصداق اولوالارحام
 • آداب معاشرت برادران و خواهران
 • بررسی معاشرت با خواهران و برادران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات
 • رعایت حقوق خواهران و برادران
 • آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند
 • انواع همسایه و حقوق آنها
 • حق همسایه از دیدگاه روایات
 • حد همسایگی
 • عاقبت همسایه آزاری
 • معاشرت با دوستان
 • آداب معاشرت در حوزه دوستی
 • آیین دوست یابی از دیدگاه قابوسنامه و حکما و بزرگان
 • صفات و ویژگیهای دوست خوب در اسلام
 • معاشرت با معلمان و مربیان
 • معاشرت با مربی از دیدگاه روایات
 • معاشرت با مومنان و برادران دینی
 • اصلاح بین مردم و عدالت ورزی
 • اخوت و تقوی
 • معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی
 • رعایت حقوق متقابل
 • پیروی از فرمانروایان صالح
 • آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان
 • اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان
 • معاشرت با کافران غیر حربی ( سالم )
 • تعادل در محبت
 • معاشرت با کافران حربی از دیدگاه قرآن
 • مبارزه با کفر
 • جایگاه ، آثار و پیامدهای معاشرت
 • آیا انسان بالطبع اجتماعی است
 • آثار روانشناختی آداب معاشرت
 • ضرورت توجه به سطح مخاطب در گفتار
 • نقش معاشرت در برآوردن نیازهای اساسی
 • نیاز به بستگی و تعلق به گروه
 • نقش معاشرت در توسعه ارتباط با دیگران

 

دارای 3 فصل

دارای 270 صفحه

ورد آزمايش كنترل كيفيت مواد نفتی

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

فهرست

پیشگفتار

نکات

تاریخچه

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • معرفي پالايشگاه تهران
 • معرفي پالايشگاه تهران
 • تاريخچه اي از پالايشگاه تهران
 • معرفي دستگاه هاي اصلي پالايش
 • معرفي دستگاه تقطير در خلاء
 • معرفي دستگاه كاهش گرانروي
 • معرفي دستگاه ايزوماكس
 • نحوه استخراج مواد روغني بوسيله  حلالها
 • معرفي واحد تصفيه با حلال پروپان
 • واحد تصفيه با هيدروژن
 • اندازه گيري نقطه اشتعال در فضاي باز
 • اندازه گيري نقطه اشتعال در فضاي بروش able
 • تست ميزان نفوذپذيري بري روي مواد نفتي
 • اندازه گيري فشار بخار در مواد نفتي
 • اندازه گيري ويسكازيته در مواد نفتي
 • اندازه گيري نقطه انجماد بر روي سوخت جت
 • محاسبه ميزان اسيديته در مواد نفتي
 • آزمايش هاي انجام شده بر روي آب
 • اندازه گيري سختي كل در آب صنعتي
 • اندازه گيري سيليس در آبهاي صنعتي
 • اندازه گيري ميزان نمك در آب صنعتي
 • اندازه گيري pb در آب صنعتي
 • ميزان اندازه گيري PH در آب صنعتي
 • اندازه گيري T.D.S و هدايت سنجي در آبهاي ترش
 • اندازه گيري PH در آب ترش
 • اندازه گيري ميزان Fe در آب ترش

 

دارای 5 فصل

دارای 52 صفحه

ورد آشنايی با شبكه و تجهيزات آن

5,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

تعاریف

مفاهیم

دسته بندی

مزایا

خلاصه

عناوین عبارتنداز:

 • آشنايي با شبكه و تجهيزات آن
 • پارامترهاي موجود در شبكه
 • تقسيم بندي منطقي شبكه
 • توپولوژي خطي (BUS)
 • وپولوژي استار (STAR)
 • توپولوژي (MESH)
 • توپولوژي بي سيم (Wire less)
 • تعريف (NIC) یا کارت شبکه
 • مسير ياب (Router)
 • لايه Physical
 • لايه Data link
 • ايه Transport
 • لايه Presentation
 • windows 2000 server
 • سرويسگرهاي مكینتاش
 • پيكربندي حجم هاي مكینتاش
 • بارگذاري نرم افزار سرويسگر برروي مكینتاش
 • Windows Installer
 • Remote Installation service
 • ديريت RIS
 • نصب یک سرویسگر
 • نظارت برکارایی و تشخیص مشکلات
 • استفاده از Event logs, Event viewer
 • کار با فایل وقایع Security
 • erfornance logs and alerts
 • استفاده از Network Monitor
 • طریقه ایجاد هشدارها
 • ابزار برنامه نویسی
 • استفاده از سطر فرمان
 • لیست فرمان ها
 • استفاده از اسکریپت ها
 • مدیریت متغیرهای محیطی
 • نحوه کار جفت کلید ها
 • اعتبارسنجی Kerberos
 • امنیت سخت افزاری
 • پروتکل های ایمن اینترنت

دارای  160 صفحه

ورد آشنایی با Olap و نحوه کارکردن باآن

6,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

چکیده

تاریخچه

اهداف

منابع

دسته بندی

آموزش به همراه  تصویر

عناوین عبارتنداز:

 • Olap چيست و چگونه كار مي‌كند
 • Sql Server  چيست
 • اهداف  Sql Server
 • آشنايي با Analysis Services  و نحوه نصب آن
 • نحوه ايجاد Cube
 • نصب پايگاه داده و منبع آن
 • پيمانه چيست
 • نحوه اصافه كردن بعد به مكعب
 • طراحي منبع و پردازش مكعب
 • ايجاد مكعب پدر و فرزند
 • سرجمع (Aggregation) چيست؟
 • درك مفاهيم انبار كردن داده ها
 • ايجاد انبار داده ها
 • چگونگي مشاهده اطلاعات عضو محاسبه شده
 • Roles در مكعب چيست ؟
 • نحوه ايجاد Role در بانك اطلاعات
 • ايجاد ابعاد مجازي
 • استخراج داده چيست ؟   (    Olap Data Mining)
 • نحوه ايجاد Data Mining Mod

 

دارای 54 صفحه

فایل کامل می باشد و آماده پیرینت است

ورد آشنایی با اینترنت پرسرعت ADSL

5,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

اهداف

مفاهیم وتعاریف

مزایا ومعایب

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • سرگذشت اینترنت
 • اینترنت چیست؟
 •  استاندارد
 • TCP / IP
 • از ARPANET تا اینترنت
 • آشنایی با معماری اینترنت، شبکه تلفن عمومی و مودم
 • فراهم کننده خدمات اینترنت ISP
 • ساختار اینترنت
 • ساختار سیستم تلفن
 • مودم و مدولاسیون
 • راههای مختلف ارتباط با اینترنت
 • ارتباط تلفنی
 • (dial – up)
 • آشنایی باADSL
 • چرا DSL ؟
 • اهداف طراحی سرویس
 • Xdsl
 • ADSL خط مشترک دیجیتال نامتقارن
 • برپاسازی ADSL
 • ADSL چگونه کار می کند؟ (نگاه نرم افزاری)
 • پروتکل PPP
 • ADSL چگونه کار می کند؟ (نگاه سخت افزاری)
 • تجهیزات ADSL
 • مزایا و معایب استفاده از سرویس ADSL
 • آنچه باعث شده ADSL به سرعت در همه جا رشد کند.
 • آینده درADSL

دارای 120 صفحه

دارای 4 فصل

فایل کامل می باشدوآماده پیرینت است

ورد اثر شاخص های آموزشی و تكنولوژي آموزشي بركارايي نيروي انساني در دبيرستان هاي پسرانه

7,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

چکیده

نتیجه گیری

منابع

عناوین عبارتنداز:

 • کليات تحقيق
 • شناخت وطبقه بندي فوايد اقتصادي آموزش و پرورش
 • فوايد خصوصي آموزش و پرورش
 • فوايد خصوصي مستقيم
 • فوايد اجتماعي آموزش و پرورش
 • فوايد اجتماعي غيرمستقيم
 • اهداف و ضرورت پژوهش
 • كليات پژوهش
 • مروري بر ادبيات تحقيق
 • ديدگاههاي اقتصاد دانان كلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش
 • ديدگاههاي اقتصاددانان معاصر درباره  اهميت اقتصادي آموزش
 • نظريه سرمايه انساني
 • مفهوم سرمايه انساني
 • ويژگيهاي سرمايه انساني
 • كاركردهاي سرمايه انساني
 • تشكيل سرمايه انساني از طريق آموزش ضمن خدمت
 • انواع آموزش و پروش و رشد اقتصادي
 • توجيه اقتصادي درآموزش و پرورش
 • تحقيقات انجام شده درجهان
 • روش اجراي تحقيق
 • روشهاي پارامتري
 • روشهاي ناپارامتري
 • ويژگيها و قابليتهاي روش تحليل پوششي داده
 • معايب روش تحليل پوششي داده ها
 • انواع كارايي ازديدگاه فارل
 • مدل هايDEA
 • مدل CCR
 • تعريف كارايي درمدل
 • تفاوت CCR وBCC
 • بررسي بازده مقياس درروشDEA
 • تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مدل DEA
 • انتخاب داده ها و ستانده ها
 • معرفي مدل مورد استفاده
 • تاثير آموزش بركارايي دبيرستانها
 • خلاصه اي از تجزيه و تحليل نتايج

 

دارای 5 فصل

دارای 181 صفحه

فایل کامل می باشد وآماده پیرینت است

ورد اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید

4,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

خلاصه

تعاریف و مفاهیم

 

نتیجه گیری

عناوین عبارتنداز:

 • روش آزمايش
 • مواد و روش  ها
 • آزمايش هاي جابجايي
 • آزمايش ها با نفت مصنوعي
 • آزمايش  هاي آشام دربرابر جابجايی
 • آزمايش هاي جابجايي بااستفاده از يك قطعه ناهمگون
 • IFT تعادل
 • نتيجه گيري ها

 

دارای 31  صفحه

فایل کامل می باشد وآماده پیرینت است

ورد اجرای اسكلت بتنی

0 نقد و بررسی
3,500 تومان

ورد اجرای اسكلت بتنی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

تعاریف

مفاهیم

تصاویر

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • تاريخچه سيمان
 • توليد سيمان
 • انواع سيمان پرتلند فرعي
 • سيمان پرتلند هواتپان
 • خصوصيات و ويژگيهاي سيمان پرتلند هواتپان در بتن
 • سيمان چاههاي نفت
 • سيمان پلاستيك
 • سيمان ضد آب
 • آزمايش سيمان
 • زمان گيرش خميرسيمان
 • مراحل آزمايش
 • ماشين آلات بتن سازي
 • ترتيب ريختن مصالح در داخل ديگ (مخزن)
 • نكات مربوط به زمان بارگيري تا زمان تخليه بتن، توسط تراك ميكسر
 • پمپ هدايت بتن
 • نكات مهم بتن ريزي
 • انواع سنگ دانه براي تهيه بتن هاي متفاوت
 • مواد افزودني
 • مقاومت بتن سخت شده
 • اثر مواد شيميايي مضرروي سيمان
 • انواع بتن
 • كارايي بتن
 • مقاومت فشاري بتن
 • محيط هاي سولفاته
 • فولادهاي مسطح كننده بتن
 • طبقه بندي آرماتورها
 • محدوديت فواصل براي آرماتورها
 • استاندارد خم قلاب انتهاي ميلگرد
 • وظيفه خاموت ها درستون ها
 • جزييات خاص در
 • آرماتوربندي ستون ها
 • مقاطع كم فولاد و مقاطع پرفولاد
 • گسيختگي نرم و گسيختگي ترد
 • محدوديت هايي كه بايد در مناطق زلزله خيز در نظر گرفته شود
 • ارتفاع بلوك با توجه به ارتفاع تيرچه ها
 • نصب بلوك ها در بين تيرچه ها
 • بتن ريزي و متراكم كردن آن
 • عمل آوردن بتن

 

دارای 40 صفحه

فایل کامل می باشد وآماده پیرینت است

ورد اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

8,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

چکیده

نتیجه گیری

منابع

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

بررسي اشتغال زنان از ديدگاه‌هاي مختلف

 •  وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار
 • ميزان اشتغال زنان در دنيا
 • اشتغال زنان درايران
 • اشتغال زنان ايران دربخش‌هاي مختلف
 • موانع اجتماعي
 • سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعي
 • عدم تمايل كارفرمايان نسبت به استخدام زنان
 • موانع فرهنگي 
 •  موانع آموزشي
 • عدم تمايل مردان به كار زنان در محيط هاي مختلط
 • شغل محسوب نكردن برخي از فعاليت‌هاي زنان

اشتغال زنان از ديدگاه اسلام واسناد بين المللي

 • اشتغال زنان از ديدگاه اسلام
 • كار درآيات قرآن كريم
 • كار از ديدگاه فقهي
 • اشتغال زنان درقرآن
 • ضرورت ملاحظه مقتضيات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامي 
 • مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار
 • مقاوله نامه هاي شماره «142» و «122»
 • اسناد بين المللي حقوق بشر
 • اعلاميه هاي حقوق بشر
 • اعلاميه اسلامي حقوق بشر
 • ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي
 • كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر

دارای 2 فصل

دارای 257 صفحه

فایل کامل می باشد وآماده پیرینت است

ورد بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي و شاخص‌هاي رشد ارقام بهاره كلزا

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

چکیده

فهرست

تاریخچه

تعریف

دسته بندی

نتیجه گیری

منابع

به همراه متن لاتین

عناوین عبارتنداز:

 • كلياتي دربارة كلزا
 • اهميت وجايگاه كلزا در ايران
 • سطح زيركشت، توليد وعملكرد كلزا در جهان و ايران
 • خصوصيات گياه شناسي
 • ساقه
 • گل
 • ميوه
 • مراحل فنولوژي
 • اكولوژي كلزا
 • آماده سازي زمين
 • ميزان بذر وتراكم بوته
 • روش كاشت
 • علف‌هاي هرز
 • خرمن كوبي
 • تنش خشكي يا تنش آبي
 • تنظيم اسمزي
 • تأثير تنش خشكي بر رشد ساقه و برگ
 • عكس العمل كلزا در برابر تنش خشكي ورژيمهاي رطوبتي
 • تأثير تنش خشكي بر عملكرد دانه
 • تعداد خورجين در گياه بوته
 • تعداد دانه در خورجين
 • وزن هزار دانه
 • تأثير تنش خشكي بر صفات كيفي
 • تجزيه و تحليل رشد
 • تجمع ماده خشك
 • شاخص سطح برگ
 • مشخصات محل اجراي آزمايش
 • مشخصات آزمايش
 • طرح آزمايشي
 • عمليات زراعي
 • نمونه برداري
 • تعيين وزن خشك برگ و وزن خشك كل
 • اندازه گيري صفات كمي
 • تعيين درصد روغن دانه
 • تأثير تنش خشكي بر ويژگيهاي مورفولوژيكي، ساختاري و زراعي
 • تعداد شاخه فرعي در بوته
 • طول خورجين شاخه فرعي
 • تعداد خورجين در ساقه ا
 • تعداد دانه در خورجين ساقه فرعي
 • تعداد دانه در خورجين
 • عملكرد بيولوژيك
 • عملكرد روغن دانه
 • وزن خشك كل گياه
 • وزن خشك برگ
 • روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی
 • روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

دارای 140 صفحه

ورد بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

8,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مفدمه

فهرست

چکیده

اهداف

تعاریف

خلاصه

نمودار

نتییجه  گیری

منابع

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • تعريف ازدواج
 • ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي
 • بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان
 • مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق
 • پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين
 • طرز تلقي ونگرشها
 • ميزان تحصيلات
 • تولد فرزند
 • تعداد فرزندان
 • دخالت اطرافيان وبستگان
 • تفاوت سني بين زن وشوهر
 • ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد
 • نيازهاي احساسي زن ومرد
 • چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود
 • زن در نقش همسري
 • زن در نقش همسري
 • موقعيت زن در اسلام
 • ازدواج از نظر اسلام
 • اهداف والاي ازدواج در اسلام
 • خواستگاري
 • جهيزيه
 • حقوق زن وشوهر
 • اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم
 • خانواده متزلزل
 • خانواده متكامل
 • ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر
 • ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن و شوهر
 • شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم
 • طلاق
 • خانواده گسسته
 • تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه
 • تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق
 • وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني
 • هوش واستعدادهاي ديگر
 • بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني
 • هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد
 • عوامل موثر در رشد هوش
 • هوش چگونه به ارث ميرسد
 • نقش زمان در تشكيل هوش
 • آزمون استانداردشده هوش
 • آزمونهاي گروهي
 • ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش
 • نظريه دوعاملي اسپيرمن
 • نظريه سه بعدي گيلفورد
 • نظريه دوسطحي جنسن
 • فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع
 • جامعه مورد بررسي
 • ابزار وروش اجراي پژوهش
 • آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH
 • 2آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN
 • روش اجراي پژوهش
 • معرفي طرحهاي پژوهش
 • ارائه وتحليل نتايج كمي
 • يافته‎هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ها
 • تفسير نهايي
 • يشنهادات
 • جدول داده‎هاي خام مردان
 • جدول داده هاي خام زنان
 • جدول نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان
 • برگ نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريون

 

دارای 5 فصل

دارای 150 صفحه

ورد بررسي اصول طراحي روشنايي ايستگاه مترو پانزده خرداد

5,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

فهرست

تعاریف

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • مصارف مهم ايستگاه
 • تابلوهاي روشنائي
 • روشنائي اضطراري
 • تابلو MLP2
 • محاسبه روشنائي سكوها
 • محاسبه روشنائي براي سالن‌ بليت‌فروشي و هال ورود به سكو
 • محاسبه روشنائي راهروهاي بخش تهويه و تهويه تونل
 • محاسبه روشنائي اتاق فني
 • محاسبه روشنائي اتاق كنترول محلي و اتاق حراست
 • محاسبه روشنایی بخش پله ورودی به ایستگاه
 • تعيين سطح مقطع كابل‌هاي تابلوهاي اصلي
 • تعيين سطح مقطع كابل تابلو MLP2
 • سيستم جمع‌آوري آب‌هاي سطح‌الارضي
 • تعيين سطح مقطع كابل تابلوي DEWATERING- PANEL

 

دارای 54 صفحه