پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

پاور پوینت تهيه اسيد بوريک از بوراکس و بررسی برخی از خواص آن

5,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

اهداف

تعاریف

دسته بندی

15 آزمایش

فرمول ها

دارای 185 اسلاید

پاور پوینت و ورد تشخیص هویت براساس عنبیه چشم(IRIS RECOGNITION)

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

ر

شامل:

فهرست

مقدمه

تعاریف

چکیده

نتیجه گیری

منابع

تصاویر

دارای 26 اسلاید 18 صفحه

دارای 2 فایل،پاورپوینت و ورد

پاورپوینت سیستم عامل SOLARIS

1,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

تعاریف

مزایا

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • رسولاریس چیست ؟
 • کاربردهای رسولاریس 
 • چگونگی نصب سولاریس
 • مدیریت سیستم  سولاریس و…

دارای 20 اسلاید

شامل:

تعاریف

مزایا

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • رسولاریس چیست ؟
 • کاربردهای رسولاریس 
 • چگونگی نصب سولاریس
 • مدیریت سیستم  سولاریس و…

دارای 20 اسلایدر

پاورپوینت ACRONIS TRUE IMAGE (مبانی)

3,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

تعاریف

آموزش به همراه تصویر

دارای 41 اسلاید

پاورپوینت LISP

0 نقد و بررسی
3,000 تومان

پاورپوینت LISP

3,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

معرفی

تاریخچه

خلاصه

مثال ها

دسته بندی

دارای 32 اسلاید

پاورپوینت MPI

0 نقد و بررسی
4,000 تومان

پاورپوینت MPI

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

تعاریف

نمودار

جدول

دسته بندی

دارای 46 اسلاید

پاورپوینت SQL Server

0 نقد و بررسی
2,000 تومان

پاورپوینت SQL Server

2,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

مقدمه

مزایا

تعاریف

تصاویر

خلاصه

دارای 31 اسلاید

پاورپوینت System Fault Tolerance (تحمل گسل سیستم)

2,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

تعاریف

دسته بندی

دارای 33 اسلاید

پاورپوینت UML

0 نقد و بررسی
1,000 تومان

پاورپوینت UML

1,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

دسته بندی

تصاویر

دارای 9 اسلاید

پاورپوینت VOIP

0 نقد و بررسی
1,500 تومان

پاورپوینت VOIP

1,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

تعاریف و مفاهیم

دسته بندی

نمونه

تصاویر

معایب

منابع

دارای 20 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با استاندارد ISO 10006

1,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

تعاریف

مفاهیم

دسته بندی

دارای 17 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با سيستم ماهواره

3,000 تومان
0 نقد و بررسی

شامل:

تعاریف

مفاهیم

جدول

دسته بندی

عناوین عبارتنداز:

 • كاربردها
 • انتشار راديويی توصيف فيزيکی
 • ماهواره چيست ؟
 • نخستين ماهواره ها
 • مدارهاي ماهواره
 • قرارگرفتن ماهواره ها در مدار
 •  انواع ماهواره هاو…

دارای 43 اسلاید