پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

نمونه سوالات پودمان همسرداری کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس همسرگزینی                           150 سوال با جواب   + جزوه همسرگزینی

درس همسرداری                            120 سوال با جواب   + چزوه همسرداری

درس همسرگزینی برای فرزندان         185 سوال با جواب  + جزوه همسرگزینی برای فرزندان

درس مدیریت بحران و تعارض در خانواده          150  سوال با جواب + جزوه مدیریت بحران و تعارض در خانواده

و 39صفحه سوال و جواب از کل پودمان

کلا 109 صفحه نمونه سوال و 200 صفحه جزوه اموزشی

نمونه سوالات درس اصول و فنون گفتگو و مذاکره

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اصول و فنون گفتگو و مذاکره                150 سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

نمونه سوالات درس مدیریت رسانه در خانواده

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس مدیریت رسانه در خانواده                      135 سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

نمونه سوالات درس مدیریت کسب و کار و بهره وری

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس مدیریت کسب و کار و بهره وری             255 سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

نمونه سوالات درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری         135 سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

نمونه سوالات درس مهندسی عوامل انسانی ارگونومی

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس مهندسی عوامل انسانی ارگونومی             3350  سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

نمونه سوالات درس همسرداری پودمان همسرداری کارشناسی مدیریت خانواده

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس همسرداری                            120 سوال با جواب   + چزوه همسرداری

نمونه سوالات درس همسرگزینی برای فرزندان پودمان همسرداری

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس همسرگزینی برای فرزندان         185 سوال با جواب  + جزوه همسرگزینی برای فرزندان

نمونه سوالات درس همسرگزینی پودمان همسرداری کارشناسی مدیریت خانواده

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس همسرگزینی                           150 سوال با جواب   + جزوه همسرگزینی