پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

مراحل تصفیه آب و انتقال آن درس آشنایی با سیستم برق ، گاز و آب خانه و نکات ایمنی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

نمونه سوالات پودمان آداب معاشرت و همسرداری(کل دروس پودمان)

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اخلاق در خانواده                    61 + 180 سوال با جواب     19 +185 تا با جواب

درس آداب معاشرت و همسرداری       60 +174 سوال با جواب      16 +214 تا با جواب

درس ارتباط انسانی                     19 + 169 تا با جواب         45 سوال بدون جواب

136 صفحه

+ 50 صفحه نمونه سوالات دیگر

نمونه سوالات پودمان آشپزی و سفره آرایی

7,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اصول تغذیه                          17 +16+20 سوال با جواب   + 14 تا بدون جواب

درس آشپزی(1)                            18+7+16 سوال با جواب   + 15 تا بدون جواب

درس آشپزی(2)                            20 +20+16 سوال با جواب + 15 تا بدون جواب

درس سفره آرایی                           13 +20+16 سوال با جواب + 16 تا بدون جواب

کلا 43  صفحه

نمونه سوالات پودمان اقتصاد خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اصول حسابداری                     200 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی   155 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

درس تحلیل هزینه و منفعت              190 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

کلا  68  صفحه

نمونه سوالات پودمان پرورش گلهاي زينتي در خانه

10,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس گیاهان زینتی و اصول تغذیه آن ها  20+17+15  سوال با جواب 

درس کاشت و تکثیر گیاهان زینتی       20+19 +15  سوال با جواب 

درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی  20+17 +15  سوال با جواب 

درس گل آرایی                             20+14 +15  سوال با جواب 

+  100 تا سوال با جواب و 100 تا سوال بدون جواب

96 صفحه

نمونه سوالات پودمان تعلیم و تربیت در خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس تربیت جنسی فرزاندان                          165 سوال با جواب

درس تعلیم وتربیت خانواده در اسلام                 259 سوال با جواب

درس خود سازی معنوی و اجتماعی                 190 سوال با جواب

درس فنون یادگیری پایدار                             240  سوال با جواب

کلا 110 صفحه

نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس تربیت زیستی و بدنی                           140 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس آشنایی با انواع بیماریها                         150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس خانواده و محیط زیست                          150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس الگوی تغذیه و آشپزی                          120 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

+ 42 صفحه سوال با جواب از کل پودمان

کلا 119 صفحه

نمونه سوالات پودمان جمعیت بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس بهداشت مادر و کودک   18+143+20 سوال با جواب    و  15+35+40 سوال بدون جواب

درس جمعیت و تنظیم خانواده    15+20+135 سوال با جواب   و  20+40+40 سوال بدون جواب

درس فوریتهای پزشکی   131+16+20 سوال با جواب   و 40+40+20 سوال بدون جواب

و یک مجموعه دیگر که شامل 404 تا سوال با جواب از هر 3 درس بالا می باشد.

و 200 سوال دیگر با جواب و 30 تا سوال بدون جواب

کلا 177 صفحه

نمونه سوالات پودمان حقوق خانواده کاردانی مدیریت خانواده

3,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس انسان شناسی در اسلام                          20+17سوال با جواب

درس خانواده در اسلام و ایران                      20+14 سوال با جواب

درس حقوق خانواده                                    20+14 سوال با جواب

کلا 16 صفحه

نمونه سوالات پودمان حقوق خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس آماده سازی فرزندان برای آینده                160 سوال با جواب و 20سوال بدون جواب

درس حقوق شهروندی                                  160 سوال با جواب و 20سوال بدون جواب

درس احکام در خانواده                                 160 سوال با جواب و 26سوال بدون جواب

+ 40 صفحه نمونه سوال با جواب

کلا 116  صفحه

نمونه سوالات پودمان دکوراسیون و تزئينات داخل خانه

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس ارتباط بصری و ترکیبات رنگی 16+20 سوال با جواب  و 14 سوال بدون جواب

درس تزئینات داخلی خانه            20+20 سوال با جواب  و 15 سوال بدون جواب

کلا 15 صفحه

نمونه سوالات پودمان روانشناسي و تعليم و تربيت كودكان

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس روانشناسی رشد کودکان  15 +20 + +180+16040 سوال با جواب و 40+14 سوال بدون جواب

درس تفاوتهای فردی   20+16+20154+ سوال با جواب و 20 + 15 سوال بدون جواب

درس مسائل نوجوانان و جوانان  14+20  157+90+سوال با جواب و 40+15+4 سوال بدون جواب

درس تعلیم و تربیت کودکان  16++158+9020سوال با جواب و 14 سوال بدون جواب

کلا 157 صفحه