پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

نمونه سوالات پودمان آداب معاشرت و همسرداری(کل دروس پودمان)

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اخلاق در خانواده                    61 + 180 سوال با جواب     19 +185 تا با جواب

درس آداب معاشرت و همسرداری       60 +174 سوال با جواب      16 +214 تا با جواب

درس ارتباط انسانی                     19 + 169 تا با جواب         45 سوال بدون جواب

136 صفحه

+ 50 صفحه نمونه سوالات دیگر

نمونه سوالات پودمان آشپزی و سفره آرایی

7,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اصول تغذیه                          17 +16+20 سوال با جواب   + 14 تا بدون جواب

درس آشپزی(1)                            18+7+16 سوال با جواب   + 15 تا بدون جواب

درس آشپزی(2)                            20 +20+16 سوال با جواب + 15 تا بدون جواب

درس سفره آرایی                           13 +20+16 سوال با جواب + 16 تا بدون جواب

کلا 43  صفحه

نمونه سوالات پودمان اقتصاد خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اصول حسابداری                     200 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی   155 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

درس تحلیل هزینه و منفعت              190 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

کلا  68  صفحه

نمونه سوالات پودمان تعلیم و تربیت در خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس تربیت جنسی فرزاندان                          165 سوال با جواب

درس تعلیم وتربیت خانواده در اسلام                 259 سوال با جواب

درس خود سازی معنوی و اجتماعی                 190 سوال با جواب

درس فنون یادگیری پایدار                             240  سوال با جواب

کلا 110 صفحه

نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس تربیت زیستی و بدنی                           140 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس آشنایی با انواع بیماریها                         150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس خانواده و محیط زیست                          150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس الگوی تغذیه و آشپزی                          120 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

+ 42 صفحه سوال با جواب از کل پودمان

کلا 119 صفحه

نمونه سوالات پودمان دروس عمومی کارشناسی مدیریت خانواده

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اندیشه اسلامی 2         160 سوال با جواب

درس انقلاب اسلامی ایران    160 سوال با جواب

تاریخ تحلیلی صدر اسلام      160 سوال با جواب

درس تفسیر موضوعی قرآن   160  سوال با جواب

کارآفرینی                         200 سوال با جواب

ورزش                            200 سوال با جواب

کلا 140 صفحه

نمونه سوالات پودمان روانشناسي و تعليم و تربيت كودكان

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس روانشناسی رشد کودکان  15 +20 + +180+16040 سوال با جواب و 40+14 سوال بدون جواب

درس تفاوتهای فردی   20+16+20154+ سوال با جواب و 20 + 15 سوال بدون جواب

درس مسائل نوجوانان و جوانان  14+20  157+90+سوال با جواب و 40+15+4 سوال بدون جواب

درس تعلیم و تربیت کودکان  16++158+9020سوال با جواب و 14 سوال بدون جواب

کلا 157 صفحه

نمونه سوالات پودمان روانشناسی و سلامت خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

16,000 تومان
0 نقد و بررسی

روانشناسی رشد 2                          135سوال با جواب

درس راهنمایی و مشاوره در خانواده     160 سوال با جواب

درس بازیهای فردی و گروهی خانواده   135سوال با جواب

درس خانواده درمانی                       295 سوال با جواب

درس نشاط در خانواده                      135  سوال با جواب

کلا 103 صفحه

نمونه سوالات پودمان كاربرد و اصول نگهداري لوازم خانگي کاردانی مدیریت خانواده

5,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک      15 +20 + 40 سوال با جواب و 40+14 سوال بدون جواب

درس آشنایی با سیستم آب برق و گاز خانه   20+16+20 سوال با جواب  و 20 + 15 سوال بدون جواب

درس وسایل و ابزار شناسی                  14+20 سوال با جواب و 40+15+4 سوال بدون جواب

کلا 25 صفحه

نمونه سوالات پودمان کاربری کامپیوتر کاردانی مدیریت خانواده

7,000 تومان
0 نقد و بررسی

نمونه سوالات پودمان کاربری کامپیوتر درس مفاهیم بنیادین کامپیوتر                          13+20 سوال با جواب     15 تا بدون جواب درس سیستم عامل 1                                    18+20 سوال با جواب     15 تا بدون جواب درس سیستم عامل 2                                    16 +20سوال با جواب     15 تا بدون جواب درس زبان انگلیسی کامپیوتر                          20 +20سوال با جواب     […]

نمونه سوالات پودمان مديريت اقتصادی و برنامه ريزي خانه

5,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس تفکر سیستمی در مدیریت خانواده                20+15 سوال با جواب

درس اقتصاد خانه                                                   20+14 سوال با جواب

درس مدیریت برنامه ریزی امور خانه                       20+16 سوال با جواب

کلا 16 صفحه

نمونه سوالات پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر کارشناسی مدیریت خانواده

16,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری         135 سوال با جواب

درس مدیریت کسب و کار و بهره وری             255 سوال با جواب

درس اصول و فنون گفتگو و مذاکره                150 سوال با جواب

درس مهندسی عوامل انسانی ارگونومی             3350  سوال با جواب

درس مدیریت رسانه در خانواده                      135 سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

کلا 123  صفحه