پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592
مشاهده سبد خرید “خدمات بانکداری الکترونیک درس خدمات الکترونیک پودمان کار در محیط ۲” به سبد شما افزوده شد.

نمایش یک نتیجه

آیین نگارش مکاتبات اداری تحقیق درس مکاتبات اداری

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

اصول حسابداری درس اصول حسابداری پودمان مدیریت مالی و منابع درآمدی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

اصول و روش های بایگانی درس مدیریت اسناد و مدارک پودمان مدیریت روستایی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

انواع گردشگری روستایی درس گردشگری روستایی پودمان جامعه شناسی روستایی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق درس آشنایی با سازمان ها و نهادهای دولتی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

متن اصلی بالای 10 صفحه

منابع

این تحقیق مقدمه و چکیده و نتیجه گیری ندارد چون نیازی نیست

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق درس اصول انعقاد قراردادها و پیمانکاری پودمان عمران روستایی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق درس بودجه نویسی و بودجه ریزی دهیاری پودمان مدیریت مالی و منابع درآمدی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق درس مقدمات آمار پودمان مدیریت منابع مالی و منابع درآمدی دهیاری

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

جامعه شناسی روستایی درس مبانی جامعه شناسی پودمان جامعه شناسی روستایی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

حقوق اداری تحقیق درس حقوق اداری پودمان قوانین و مقررات ساختمانی و پیمانکاری

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

خدمات بانکداری الکترونیک درس خدمات الکترونیک پودمان کار در محیط ۲

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

ریاضیات چیست تحقیق درس ریاضیات پایه پودمان مدیریت مالی و منابع درآمدی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.