پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل مؤثر در کمک به تصمیم‌گیری

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

اهمیت اصول و فنون مذاکره در مراودات اجتماعی، روش‌های اصولی و ارکان مهم آن

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تاریخچه ایجاد مدیریت رسانه درس مدیریت رسانه در خانواده

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تاریخچه علم ارگونومی و علل پیدایش درس مهندسی عوامل انسانی(ارگونومی)

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی کسب و کار و اهمیت بهره‌وری و شاخص‌های مرتبط

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

 

نمونه سوالات پودمان مدیریت خانواده در عصر حاضر کارشناسی مدیریت خانواده

16,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری         135 سوال با جواب

درس مدیریت کسب و کار و بهره وری             255 سوال با جواب

درس اصول و فنون گفتگو و مذاکره                150 سوال با جواب

درس مهندسی عوامل انسانی ارگونومی             3350  سوال با جواب

درس مدیریت رسانه در خانواده                      135 سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

کلا 123  صفحه

نمونه سوالات درس اصول و فنون گفتگو و مذاکره

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اصول و فنون گفتگو و مذاکره                150 سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

نمونه سوالات درس مدیریت رسانه در خانواده

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس مدیریت رسانه در خانواده                      135 سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

نمونه سوالات درس مدیریت کسب و کار و بهره وری

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس مدیریت کسب و کار و بهره وری             255 سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

نمونه سوالات درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری         135 سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب

نمونه سوالات درس مهندسی عوامل انسانی ارگونومی

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس مهندسی عوامل انسانی ارگونومی             3350  سوال با جواب

+ 20 صفحه نمونه سوال با جواب