پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

تحقیق نقش برنامه ریزی در مدیریت اقتصادی خانه درس مدیریت و برنامه ریزی امور خانه

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق نقش زن و مرد در مدیریت اقتصادی خانه درس اقتصاد خانه

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق نقش و تاثیر تفکر سیستمی در مدیریت خانه درس تفکر سیستمی در مدیریت خانه

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

نمونه سوالات پودمان مديريت اقتصادی و برنامه ريزي خانه

5,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس تفکر سیستمی در مدیریت خانواده                20+15 سوال با جواب

درس اقتصاد خانه                                                   20+14 سوال با جواب

درس مدیریت برنامه ریزی امور خانه                       20+16 سوال با جواب

کلا 16 صفحه