پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

آیین نگارش مکاتبات اداری تحقیق درس مکاتبات اداری

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق درس آشنایی با سازمان ها و نهادهای دولتی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

متن اصلی بالای 10 صفحه

منابع

این تحقیق مقدمه و چکیده و نتیجه گیری ندارد چون نیازی نیست

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

حقوق اداری تحقیق درس حقوق اداری پودمان قوانین و مقررات ساختمانی و پیمانکاری

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

قوانین و مقررات دهیاری تحقیق درس قوانین و مقررات دهیاری و شوراهای اسلامی روستا

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.