پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

تحقیق تغذیه دوران بارداری درس بهداشت مادر و کودک پودمان جمعیت بهداشت و فوریت های پزشکی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق قلب و عروق و پیشگیری از بیماری های مربوط به آن درس فوریتهای پزشکی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران درس جمعیت و تنظیم خانواده

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

نمونه سوالات پودمان جمعیت بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس بهداشت مادر و کودک   18+143+20 سوال با جواب    و  15+35+40 سوال بدون جواب

درس جمعیت و تنظیم خانواده    15+20+135 سوال با جواب   و  20+40+40 سوال بدون جواب

درس فوریتهای پزشکی   131+16+20 سوال با جواب   و 40+40+20 سوال بدون جواب

و یک مجموعه دیگر که شامل 404 تا سوال با جواب از هر 3 درس بالا می باشد.

و 200 سوال دیگر با جواب و 30 تا سوال بدون جواب

کلا 177 صفحه

نمونه سوالات درس بهداشت مادر و کودک

6,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس بهداشت مادر و کودک

18+143+20 سوال با جواب    و  15+35+40 سوال بدون جواب

نمونه سوالات درس جمعیت و تنظیم خانواده

6,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس جمعیت و تنظیم خانواده

15+20+135 سوال با جواب   و  20+40+40 سوال بدون جواب

نمونه سوالات درس فوریتهای پزشکی

6,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس فوریتهای پزشکی

131+16+20 سوال با جواب   و 40+40+20 سوال بدون جواب