پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

آلودگی صوتی تحقیق درس خانواده و محیط زیست پودمان تغذیه و سلامت خانواده

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تاثیر تغذیه در رشد و تعلیم و تربیت کودکان درس الگوی تغذیه و آشپزی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

جکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تاثیر تغذیه مناسب در مبارزه با بیماریها درس الگوی تغذیه و آشپزی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق الگوی تغذیه و آشپزی درس الگوی تغذیه و آشپزی پودمان تغذیه و سلامت

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق درس آشنایی با انواع بیماریها پودمان تغذیه و سلامت خانواده بیماری دیابت

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق درس الگوی تغذیه و آشپزی پودمان تغذیه و سلامت خانواده

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق درس تربیت زیستی و بدنی ، تربیت بدنی و ورزش از نظر اسلام

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

نقش تغذيه بر سلامت دهان و دندان درس الگوی تغذیه و آشپزی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

نقش ورزش در زندگی تحقیق درس تربیت زیستی و بدنی

0
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

جکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس تربیت زیستی و بدنی                           140 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس آشنایی با انواع بیماریها                         150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس خانواده و محیط زیست                          150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس الگوی تغذیه و آشپزی                          120 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

+ 42 صفحه سوال با جواب از کل پودمان

کلا 119 صفحه

نمونه سوالات درس آشنایی با انواع بیماریها پودمان تغذیه و سلامت خانواده

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس آشنایی با انواع بیماریها                         150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

نمونه سوالات درس الگوی تغذیه و آشپزی پودمان تغذیه و سلامت خانواده

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس الگوی تغذیه و آشپزی                          120 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب