پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد خانواده و روشهای کم نمودن هزینه های خانوار

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تاریخچه علم حسابداری درس اصول حسابداری

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

نمونه سوالات پودمان اقتصاد خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اصول حسابداری                     200 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی   155 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

درس تحلیل هزینه و منفعت              190 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

کلا  68  صفحه

نمونه سوالات درس اصول حسابداری پودمان اقتصاد خانواده

4,500 تومان
0 نقد و بررسی

درس اصول حسابداری                     200 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت پودمان اقتصاد خانواده

4,500 تومان
0 نقد و بررسی

درس تحلیل هزینه و منفعت              190 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

نمونه سوالات درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی پودمان اقتصاد خانواده

4,500 تومان
0 نقد و بررسی

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی   155 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

ویژگی عمومی نظام اقتصاد اسلامی به کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.