پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

انواع ارتباط و نقش آن در زندگی زناشویی درس ارتباط انسانی پودمان آداب معاشرت و همسرداری

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

تحقیق آداب معاشرت در زندگی زناشویی درس آداب معاشرت و همسرداری

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

نقش حسن خلق در خانواده و تاثیر آن درجامعه درس اخلاق در خانواده

3,500 تومان
0 نقد و بررسی

شامل :

مقدمه

چکیده

متن اصلی بالای 10 صفحه

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل ورد میباشد و قابل ویرایش است.

نمونه سوالات پودمان آداب معاشرت و همسرداری(کل دروس پودمان)

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اخلاق در خانواده                    61 + 180 سوال با جواب     19 +185 تا با جواب

درس آداب معاشرت و همسرداری       60 +174 سوال با جواب      16 +214 تا با جواب

درس ارتباط انسانی                     19 + 169 تا با جواب         45 سوال بدون جواب

136 صفحه

+ 50 صفحه نمونه سوالات دیگر

نمونه سوالات درس آداب معاشرت و همسرداری

6,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس آداب معاشرت و همسرداری       60 +174 سوال با جواب      16 +214 تا با جواب

نمونه سوالات درس اخلاق در خانواده

6,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اخلاق در خانواده                    61 + 180 سوال با جواب     19 +185 تا با جواب

نمونه سوالات درس ارتباط انسانی پودمان آداب معاشرت و همسرداری

6,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس ارتباط انسانی                     19 + 169 تا با جواب         45 سوال بدون جواب