پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمایش یک نتیجه

نمونه سوالات پودمان آداب معاشرت و همسرداری(کل دروس پودمان)

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اخلاق در خانواده                    61 + 180 سوال با جواب     19 +185 تا با جواب

درس آداب معاشرت و همسرداری       60 +174 سوال با جواب      16 +214 تا با جواب

درس ارتباط انسانی                     19 + 169 تا با جواب         45 سوال بدون جواب

136 صفحه

+ 50 صفحه نمونه سوالات دیگر

نمونه سوالات پودمان آشپزی و سفره آرایی

7,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اصول تغذیه                          17 +16+20 سوال با جواب   + 14 تا بدون جواب

درس آشپزی(1)                            18+7+16 سوال با جواب   + 15 تا بدون جواب

درس آشپزی(2)                            20 +20+16 سوال با جواب + 15 تا بدون جواب

درس سفره آرایی                           13 +20+16 سوال با جواب + 16 تا بدون جواب

کلا 43  صفحه

نمونه سوالات پودمان اقتصاد خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اصول حسابداری                     200 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی   155 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

درس تحلیل هزینه و منفعت              190 سوال با جواب و  15سوال بدون جواب

کلا  68  صفحه

نمونه سوالات پودمان پرورش گلهاي زينتي در خانه

10,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس گیاهان زینتی و اصول تغذیه آن ها  20+17+15  سوال با جواب 

درس کاشت و تکثیر گیاهان زینتی       20+19 +15  سوال با جواب 

درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی  20+17 +15  سوال با جواب 

درس گل آرایی                             20+14 +15  سوال با جواب 

+  100 تا سوال با جواب و 100 تا سوال بدون جواب

96 صفحه

نمونه سوالات پودمان تعلیم و تربیت در خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس تربیت جنسی فرزاندان                          165 سوال با جواب

درس تعلیم وتربیت خانواده در اسلام                 259 سوال با جواب

درس خود سازی معنوی و اجتماعی                 190 سوال با جواب

درس فنون یادگیری پایدار                             240  سوال با جواب

کلا 110 صفحه

نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس تربیت زیستی و بدنی                           140 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس آشنایی با انواع بیماریها                         150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس خانواده و محیط زیست                          150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس الگوی تغذیه و آشپزی                          120 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

+ 42 صفحه سوال با جواب از کل پودمان

کلا 119 صفحه

نمونه سوالات پودمان جمعیت بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس بهداشت مادر و کودک   18+143+20 سوال با جواب    و  15+35+40 سوال بدون جواب

درس جمعیت و تنظیم خانواده    15+20+135 سوال با جواب   و  20+40+40 سوال بدون جواب

درس فوریتهای پزشکی   131+16+20 سوال با جواب   و 40+40+20 سوال بدون جواب

و یک مجموعه دیگر که شامل 404 تا سوال با جواب از هر 3 درس بالا می باشد.

و 200 سوال دیگر با جواب و 30 تا سوال بدون جواب

کلا 177 صفحه

نمونه سوالات پودمان حقوق خانواده کاردانی مدیریت خانواده

3,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس انسان شناسی در اسلام                          20+17سوال با جواب

درس خانواده در اسلام و ایران                      20+14 سوال با جواب

درس حقوق خانواده                                    20+14 سوال با جواب

کلا 16 صفحه

نمونه سوالات پودمان حقوق خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

12,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس آماده سازی فرزندان برای آینده                160 سوال با جواب و 20سوال بدون جواب

درس حقوق شهروندی                                  160 سوال با جواب و 20سوال بدون جواب

درس احکام در خانواده                                 160 سوال با جواب و 26سوال بدون جواب

+ 40 صفحه نمونه سوال با جواب

کلا 116  صفحه

نمونه سوالات پودمان دروس عمومی کارشناسی مدیریت خانواده

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس اندیشه اسلامی 2         160 سوال با جواب

درس انقلاب اسلامی ایران    160 سوال با جواب

تاریخ تحلیلی صدر اسلام      160 سوال با جواب

درس تفسیر موضوعی قرآن   160  سوال با جواب

کارآفرینی                         200 سوال با جواب

ورزش                            200 سوال با جواب

کلا 140 صفحه

نمونه سوالات پودمان دکوراسیون و تزئينات داخل خانه

4,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس ارتباط بصری و ترکیبات رنگی 16+20 سوال با جواب  و 14 سوال بدون جواب

درس تزئینات داخلی خانه            20+20 سوال با جواب  و 15 سوال بدون جواب

کلا 15 صفحه

نمونه سوالات پودمان روانشناسي و تعليم و تربيت كودكان

15,000 تومان
0 نقد و بررسی

درس روانشناسی رشد کودکان  15 +20 + +180+16040 سوال با جواب و 40+14 سوال بدون جواب

درس تفاوتهای فردی   20+16+20154+ سوال با جواب و 20 + 15 سوال بدون جواب

درس مسائل نوجوانان و جوانان  14+20  157+90+سوال با جواب و 40+15+4 سوال بدون جواب

درس تعلیم و تربیت کودکان  16++158+9020سوال با جواب و 14 سوال بدون جواب

کلا 157 صفحه