پیام خوش آمدگویی پیشفرض!

سبد خرید

تلفن پشتیبانی : 09353547592

نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده کارشناسی مدیریت خانواده

درس تربیت زیستی و بدنی                           140 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس آشنایی با انواع بیماریها                         150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس خانواده و محیط زیست                          150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس الگوی تغذیه و آشپزی                          120 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

+ 42 صفحه سوال با جواب از کل پودمان

کلا 119 صفحه

12,000 تومان

در انبار
سنجش

Share this product

نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده

کارشناسی مدیریت خانواده

درس تربیت زیستی و بدنی                           140 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس آشنایی با انواع بیماریها                         150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس خانواده و محیط زیست                          150 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

درس الگوی تغذیه و آشپزی                          120 سوال با پاسخ  و  15+15 سوال بدون جواب

+ 42 صفحه سوال با جواب از کل پودمان

کلا 119 صفحه

برای خرید نمونه سوالات و تحقیق های دیگر به

www.bamafile.com     یا

shop.forushgahfile.com   

مراجعه نمایید و برای سفارش تحقیق های خودتان ، سفارشات خود را یعنی موضوع تحقیق  نام درس و پودمان را به

forushgahfile@yahoo.com

ایمیل کنید. یا اس ام اس بدهید به 09353547592

نمونه سوالات درس تربیت زیستی و بدنی پودمان تغذیه و سلامت خانواده ، نمونه سوالات درس آشنایی با انواع بیماریها پودمان تغذیه و سلامت خانواده ،  نمونه سوالات درس خانواده و محیط زیست پودمان تغذیه و سلامت خانواده ، نمونه سوالات درس الگوی تغذیه و آشپزی پودمان تغذیه و سلامت خانواده ، نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده ، تغذیه و سلامت خانواده ، نمونه سوالات درس آشنایی با انواع بیماریها ، نمونه سوالات درس خانواده و محیط زیست ، نمونه سوالات درس الگوی تغذیه و آشپزی ، نمونه سوالات درس تربیت زیستی و بدنی ، پودمان تغذیه و سلامت خانواده ، نمونه سوال ،